Dissabte, 22 De Febrer De 2020
Ctra. C-26, km. 117, Navès - 25286
Telèfon: 973482553
Fax: 973482553

Notícies

12/06/2018

ANUNCI


Anunci d’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per canvi d’us i ampliació Fonts de Goters corresponent al municipi de Navès

Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per canvi dus i ampliació de les Fonts de Goters per a la residencia terapèutica de desintoxicació un Raig de Sol, la finalitat del qual és la creació dun equipament sociosanitari , per Acord del Ple de la Corporació del dia 30 de maig de 2018, de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet als tràmits d'informació i de consultes pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la data de l'última publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el diari Regió-7.

Estudi impacte integració paisatgística

Informe sostenibilitat ambiental

Pla especial urbanísticMapa Web